Organisatie

HandVanwege het internationale karakter van Sint Maarten, waar naast Nederlands vooral Engels en Spaans voertaal zijn, duidt de vereniging zich ook aan als ‘Lawyer’s Association of Sint Maarten’ en ‘Colegio de Abogados de San Martin’. Het lidmaatschap van de Orde van Advocaten is op Sint Maarten niet verplicht, inschrijving bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba is daarentegen voor alle advocaten wel verplicht. Op het tableau van het Hof zijn 275 advocaten ingeschreven. Circa 45 hiervan zijn werkzaam op Sint Maarten.

SpreekstoelDe vereniging heeft als doel de rechtsbedeling en de rechtzekerheid in de Nederlandse Antillen te bevorderen. Zij wil dit bereiken door steun en voorlichting te geven aan degenen die de rechtspraktijk beoefenen of willen beoefenen, door publicaties en de bevordering van ethiek en de rechtswetenschap onder de leden. De vereniging behartigt daarnaast de belangen van haar leden bij alle daartoe aangewezen instanties, en bevordert de samenwerking met andere organisaties die gelijksoortige doelstellingen nastreven zomede de saamhorigheid onder de leden.
De vereniging heeft geen verordende bevoegdheden.