Opleiding

StudieStagiaires op Sint Maarten behalen hun stageverklaring op basis van rapportages van hun patroon, welke worden getoetst door de Raad van Toezicht. De advocatuur te Sint Maarten kent (nog) geen verplichte beroepsopleiding, zoals die in Nederland. De Orde is op Sint Maarten (vooralsnog) geen publiekrechtelijk orgaan.

De Orde Sint Maarten verzorgt in het kader van de opleiding vakken waaronder introductie in de advocatuur, gedragsrecht en burgerlijk procesrecht. Er worden voorts regelmatig lezingen gegeven op de diverse rechtsgebieden. De Orde Sint Maarten streeft ernaar een beroepsopleiding te introduceren en in de toekomst ook verplicht te stellen.

Voor het bevorderen van de mobiliteit tussen Nederland en de voormalige Antillen wil de Orde bereiken dat deelnemers aan door de Orde te Sint Maarten geïnitieerde vakken vrijstellingen krijgen in Nederland.