Links

Middels deze website wil de Orde het publiek, vakgenoten en haar leden informeren over de advocatuur, recht(spraak) op Sint Maarten en over de doeleinden en activiteiten van de Orde.

www.advocatenorde.nl
website van de Nederlandse beroepsorganisatie van advocaten

www.ordevanadvocaten.an
website van de Orde van Advocaten CuraƧao

www.diraz.an
website met informatie over arbeidswetgeving voor werknemers en werkgevers, inclusief wetteksten en een vacaturebank.

www.antillenhuis.nl
website van het Antillenhuis, de vertegenwoordiging in Nederland van de regering en de eilandgebieden van de Nederlandse Antillen

www.gov.an
website van de Centrale Overheid van de Nederlandse Antillen

www.bzk.nl
website van het Ministerie van Binnenlandse Zaken in Nederland

www.centralbank.an
website van de Centrale Bank van de Nederlandse Antillen

www.sintmaartenchamber.org
website van de Kamer van Koophandel en Nijverheid te Sint Maarten

www.curacaolegalportal.com
website van de Curacao Legal Portal